كردن

مطابق با اصلوب و منش فرهنگ ما نيست متاسفانه علي رغم وجود تحصيلات و روشن گرانه ما خود به خود گرايش يا جذب فرهنگ منحط نرم افزاري دشمن ميشويم ما نمي دانيم  وابسته باشيم  سوراخ دار كردن ساق شلوارها .بندار كردن و اويزان كردن كمربند برخي شلوارها و.......هزاران مسئله ديگر در اين ارتباط وجود دارد چرا اتحاديه صنف اجازه مي دهد اين گونه توليدات غير موجه كه بعدها عواقب بر جاي دارد بدون مجوز خريد و فروش ميشود در حالي كه همه مي دانيم خريد و فروش توليدات ايراني يك تعهد و وظيفه است در صورتي كه داراي كيفيت استاندارد باشد


ابادی (روستا ) در سیستان ----نهور منبع اصلی مطلب : ابادی (روستا ) در سیستان ----نهور
برچسب ها : كردن
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : مدهاي وارداتي لباس از كشورهاي غربي